Plitvické jazerá

Lokalita: 2 hod 30 min. od nás

Plitvické jazerá, ktoré sú neodmysliteľne spätá s Vinnetouom, leží vo vápencovej preliačine a priebežne mení svoj tvar.

Je to najznámejší národný park v Chorvátsku. Nachádza sa na hornom toku rieky Korana medzi horskými vápencovými masívmi Veľká a Malá Kapela. Krasové jazerá sú terasovito rozložené a spojené prietoky. Nachádza sa tu 140 vodopádov, 20 jaskýň a žriediel. Lesy sú bukové, jedľové, smrekové a tisové. Žijú tu medvede, líšky, srny a diviaky.

Viac info tu: https://np-plitvicka-jezera.hr

Nákupný košík